Header Oefentherapie-Mensendieck Aalsmeer Correctie van een slechte houding (rechts) naar een goede houding (links)
Doelstelling
Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding en beweging. Oefentherapeuten richten zich op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten.

De doelstelling luidt:

Het bevorderen van het welbevinden en het functioneren van de cliënt, rekening houdend met wat de persoon zelf kan en wil in zijn eigen, specifieke omgeving.

         Nordic
        Walking